Certifikace podle DIN ISO 9001 : 2015

Certifikáty

Klademe důraz na management kvality a energetickou efektivitu

Zde naleznete naše certifikáty a zkoušky výkonnosti

Společnost Langen Feuerungsbau GmbH klade jako mezinárodně agilní podnik velký důraz na téma management kvality. Naše certifikáty přispívají k záruce bezpečnosti našich výrobků a posílení naší konkurenceschopnosti. Díky našemu systematickému managementu kvality můžeme lépe reagovat na komplexní požadavky a změny trhu, rozpoznávat šance a pracovat efektivněji. Také naši zákazníci to umějí ocenit.

Z tohoto důvodu disponujeme všemi potřebnými certifikátu v oboru stavby ocelových konstrukcí a svařovací techniky. Zde naleznete k přečtení naše certifikáty. V případě konkrétních dotazů nám zavolejte nebo pošlete E-Mail.

  • DIN EN ISO 9001 jako nejdůležitější norma v managementu kvality – přesahující dané odvětví a s celosvětovou platností
  • DIN EN ISO 3834 pro svářečské požadavky na kvalitu a zásady zajištění kvality tavně svařovaných dílů a konstrukcí

Energetická efektivita u společnosti Langen Feuerungsbau: Náš příspěvek k ochraně klimatu

V roce 2021 si společnost Langen Feuerungsbau nechala provést energetické poradenství od TÜV - s podporou země Severní Porýní - Westfálsko. Výsledné zlepšovací návrhy z tohoto poradenství přispějí ke zlepšení energetické bilance našeho podniku v následujících letech a snížení emisí CO2. Jsme tak schopni přispět významným dílem k ochraně klimatu. Již v dnešních dnech plánujeme a provádíme investice a opravy s ohledem na realizaci těchto cílů. Vynikající investicí je výměna starých olejových ventilačních topení ve výrobě a plynových topení v administrativě. Ta budou do konce roku 2022 nahrazena moderní 2ventilační a topnou technikou na základě vzduchového tepelného čerpadla a solárních panelů, čímž se tento sektor stane v budoucnosti CO2-neutrálním.

Další plány zahrnují obnovu kompletního osvětlení záměnou za LED techniku s regulací v závislosti na denním světle.