Certyfikacja wg DIN ISO 9001 : 2015

Certyfikaty

Cenimy zarządzanie jakością i efektywność energetyczną

Tutaj są dostępne nasze certyfikaty i świadectwa właściwości użytkowych

Langen Feuerungsbau GmbH, jako przedsiębiorstwo działające na skalę międzynarodową, przywiązuje dużą wagę do kwestii zarządzania jakością. Nasze certyfikaty pomagają zapewnić bezpieczeństwo naszych produktów i wzmocnić naszą pozycję wobec konkurencji. Dzięki systematycznemu zarządzaniu jakością, jesteśmy w stanie lepiej reagować na kompleksowe wymagania i zmiany zachodzące na rynku, dostrzegać szanse i efektywniej pracować. Doceniają to również nasi klienci.

Z tego powodu posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty w zakresie konstrukcji stalowych i technologii spawania. Tutaj można zapoznać się z naszymi certyfikatami. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

  • DIN EN ISO 9001 jako najważniejsza norma w zarządzaniu jakością – ponadbranżowa i obowiązująca na całym świecie
  • DIN EN ISO 3834 – wymagania dotyczące jakości spawania oraz zasady zapewnienia jakości elementów i konstrukcji spawanych
  • Przepisy AD 2000 jako podstawowe specyfikacje bezpieczeństwa i zgodności z europejską dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych z kartą katalogową HP 100 R dla rurociągów wykonanych z materiałów metalowych, wytyczna norma DIN EN 13480 określająca wymagania dotyczące projektowania, produkcji, instalacji i testowania rurociągów przemysłowych.
  • DIN EN 1090 jako dowód zgodności, zakładowa kontrola produkcji, certyfikacja producenta i oznakowanie CE dla nośnych elementów stalowych i aluminiowych, wprowadzanych na rynek jako wyroby budowlane.

Energooszczędność w Langen Feuerungsbau: nasz wkład w ochronę klimatu

W roku 2021 firma Langen Feuerungsbau została objęta konsultacjami energetycznymi przeprowadzonymi przez TÜV – z dofinansowaniem przez kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia. Uzyskane w ten sposób sugestie dotyczące ulepszeń pomogą poprawić bilans energetyczny naszej firmy i zmniejszyć emisję CO2 w nadchodzących latach. W ten sposób możemy również wnieść istotny wkład w ochronę klimatu. Już teraz inwestycje i remonty są planowane z myślą o osiągnięciu tych celów. Jedną z priorytetowych inwestycji jest wymiana starych olejowych nagrzewnic wentylatorowych na produkcji oraz nagrzewnic gazowych w części biurowej. Do końca 2022 roku zostaną one zastąpione nowoczesną technologią wentylacji i ogrzewania opartą na powietrznych pompach ciepła i energii słonecznej, dzięki czemu w przyszłości obszar ten będzie neutralny pod względem emisji CO2.

Dalsze plany obejmują wymianę całego systemu oświetlenia na nowoczesny system LED ze sterowaniem zależnym od światła dziennego.